flag
تنظیم مودم ها
 

راهنمای راه اندازی و Config مودم ADSL:

 

پس از انجام مراحل اداری و پرداخت تعرفه ها و دریافت فرم تحویل خط ADSL جهت راه اندازی آن مراحل زیر را انجام دهید.

 

الف)نصب فیزیکی مودم و تنظیمات کارت شبکه:

 

ابتدا لازم است تا مودم به نحو درست و صحیح در مدار قرار گرفته و تعریفات کارت شبکه نیز صحیح باشد.بدین منظور می توانید از فایل راهنمای زیر

 
استفاده نمایید.
 

ب)پیکربندی (Config) مودم ADSL:

 

پیکربندی مودم به دو صورت انجام می شود:

 

ب-1)در حالت اول PPPOE Connection در کامپیوتر تعریف می شود.

 

این حالت در مواقعی استفاده می شود که در هر لحظه تنها یک device به اینترنت متصل می شود. در این صورت برای اتصال به اینترنت یک کانکشن

 
PPPOE در کامپیوتر درست کرده و مشخصات Account ADSL خود را وارد کرده و به اینترنت وصل شوید. در این صورت فقط یک کامپیوتر به
 
اینترنت وصل خواهد شد واگر کامپیوتر دیگری به مودم وصل باشد قادر به اتصال به اینترنت نمی باشد.
 
 

ب-2)در حالت دوم PPPOE connection در مودم ADSL تعریف می شود.

 

این روش این امکان را به شما می دهد که تعدادی زیادی کامپیوتر را از طریق مودم همزمان و با یک Account ADSL به اینترنت وصل شوند. دراین

 
صورت دیگر نیازی نیست که برای اتصال به اینترنت PPPOE Connection در کامپیوتر ساخته شود و به محض روشن کردن مودم و ارتباط با آن ،
 
اتصال اینترنت برقرار می شود .راهنمای برخی از مودم ها در ادامه قرارداده شده است.این تنظیمات در اکثر مودم ها به یک صورت بوده و در
 
صورتی که مودم دیگری دارید با الگوبرداری از این فایلها می توانید تنظیمات مودم خود را انجام دهید.
 

دانلود : دانلود راهنماي نصب فيزيكي مودم و كارت شبكه

 
 

دانلود : راهنمای پیکربندی مودم symphonye