flag
اخبار

جابجایی مدیران بعد از یک دوره چهار ساله در راستای توسعه سازمان اجرا می شود

به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جابجایی مدیران بعد از گذراندن یک دوره چهارساله در مخابرات اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، مهندس صدری با اشاره به تغییر و تحول در سمت های مدیریتی سازمان و تاثیر آن در راندمان امور تاکید کرد:" جابجایی و تغییر سمت های درون سازمانی از ابزار مدیریتی تجربه شده و موفق در سطح دنیاست که منجر به بروز توانمندی های افراد در بخش های مختلف می شود."
وی افزود: "این گردش شغلی به نوعی تشویقی برای نیروهای توانمند مجموعه است تا بدون خروج از سازمان عملکرد مطلوب تری را نسبت به قبل در بخش های گوناگون سازمان از خود نشان دهند."

مهندس صدری با اشاره به لزوم اجرای طرح در شرکت مخابرات ایران گفت : "تمام مدیرانی که چهار سال در یک پست فعالیت کردند با هدف افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی موجبات شکوفایی هرچه بیشتر مجموعه را فراهم می آورند."

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: "بی شک توجه به نیروهای مستعد و جوان و بکارگیری به موقع آنان در این مسیر امری ضروری است."

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی ثبت نگردیده است.

تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها